1. Tại sao chọn chúng tôi

Kế thừa chiến lược nhân sự “Stavian - Nguồn nhân lực hạnh phúc” của Tập đoàn Stavian, chúng tôi tạo nên môi trường làm việc mà ở đó, khái niệm Nguồn nhân lực - Human Resources (HR) được hiểu theo một cách mới là Happy Relationships – mối quan hệ hạnh phúc.

Tại Stavian Industrial Metal, chúng tôi mang lại cho bạn cơ hội làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giúp cho bạn nâng cao năng lực bản thân và thành công trong sự nghiệp.

2. Cơ hội nghề nghiệp

Gửi email

Youtube

Messenger

Zalo Chat

Gọi

Liên hệ