• Trang chủ
 • Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
 • Công ty Stavian Industrial Metal.,JSC định vị là doanh nghiệp cung cấp giải pháp toàn diện về thương mại và sản phẩm trong chuỗi giá trị của kim loại công nghiệp cho khách hàng trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng và bền vững cho nền công nghiệp thế giới.
 • Với lợi thế sở hữu chuỗi 15 giải pháp kinh doanh vượt trội và 4 mô hình kinh doanh toàn diện, công ty đặt mục tiêu: Đến năm 2028, trở thành một trong Top 10 Công ty Thương mại vật liệu kim loại công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.
 • Mang lại giá trị cho khách hàng
 • Kiến tạo giá trị tối ưu cho cổ đông, nhân sự công ty, cộng đồng xã hội và môi trường thiên nhiên
 • Góp phần vào sự phát triển kinh tế quốc gia và hướng tới sự phát triển bền vững

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

 • Chính trực
 • Trí tuệ
 • Tinh thần làm chủ
 • Tận hiến
 • Quốc tế